REPORTS

VERSLAE

• Twee verslae word gedurende die jaar uitgegee PLUS ‘n sertifikaat aan die einde van die jaar.

REPORTS

• Two reports during the year are given out PLUS a certificate at the end of the year.