ABOUT US

OOR ONS

• Werk met opvoedkundige programme asook kodering • Bestaan vanaf 1998 • Deskundige en gekwalifiseerde of opgeleide
opvoeders • Inhoud relevant • Programme is pret en maklik vir almal.

ABOUT US

• Work on educational programs as well as coding • Since 1998 • Qualified or trained educators • Content is relevant
• Programs is fun and easy to use.